Hotel Pod Dębem w Chocianowie

Wykonanie termomedernizacji obiektu - docieplenie wraz z elewacją i wymianą stolarki otworowej - lato 2009r.

Copyright by Dyrygent - 2010