Drzwi z krzyżami

Drzwi z poprzeczkami krzyżującymi się, szkło mleczne.

Copyright by Dyrygent - 2010