MB78EI

 

System MB-78EI

 • do budowy przeciwpożarowych przegród zewnętrznych lub wewnętrznych

 • 3-komorowe kształtowniki z wewnętrzną komorą izolacyjną

 • elementy izolacji ogniowej w wewnętrznych komorach kształtowników oraz w przestrzeniach pomiędzy profilami

 • możliwość stosowania wszystkich typowych szyb ognioodpornych typowych klas

 • pełna odporność ogniowa w klasach: EI15, EI30, EI45 lub EI60 wg norm PN-EN1363 1, 1364-1, 1634-1

 • wysoka izolacyjność termiczna

 • izolacyjność akustyczna do 40 dB

 • dymoszczelność w klasie S30

 • drzwi 1- lub 2-skrzydłowe, o wysokości do 2,3 m

 • ścianki i przegrody z drzwiami o wysokości do 4 m

 • możliwość budowy konstrukcji dwukolorowych

 • możliwość gięcia profili i budowy konstrukcji łukowych

System MB-78EI

System ścianek przeciwpożarowych MB-78 EI służy do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno i dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45 lub EI60, według normy PN-B-02851-1:1997. Jest w dużym stopniu kompatybilny ze standardowymi systemami okienno-drzwiowymi firmy ALUPROF S.A. - MB-45, MB-60 i MB-70 (posiadają one wspólne kształtowniki, detale, okucia, obróbki, itd.).

MB78EI

Konstrukcja systemu MB-78 EI oparta jest o profile aluminiowe z przekładką termiczną. Głębokość konstrukcyjna kształtowników wynosi: 78 mm. Profile charakteryzują się niską wartością współczynnika przenikania ciepła U dzięki zastosowaniu m.in. specjalnych profilowanych przekładek termicznych o szerokości 34 mm. System umożliwia zaszklenie wszystkich typowych szyb ognioodpornych odpowiednich klas (grubość wypełnień od 13 do 49 mm). W jego ramach można też uzyskać konstrukcje dymoszczelne w kilku wariantach wykonania. Badania przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie dowiodły także, że wyroby wykonane z tego systemu charakteryzują się również bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną (do 40 dB).

System MB-78 EI posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-6006/2006.

przekroj MB78EI

Copyright by Dyrygent - 2010